Copyright 2020 - Custom text here
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  • Perth, Western Australia

  • ครอบครัวนิลสุข

คำถามที่ถูกถามบ่อยที่สุดคือ  อยากเรียนต่อปริญญาเอกในประเทศไทย
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ที่ไหนดี  คำตอบของผมคือ   ดีทุกที่   อยู่ที่ตัวคนเรียน    

อ่านรายละเอียด >>>

คำถามที่ถูกถามบ่อยที่สุดคือ  อยากเรียนต่อปริญญาเอกในประเทศไทย
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ที่ไหนดี 

คำตอบของผมคือ   ดีทุกที่   อยู่ที่ตัวคนเรียน    

สำหรับเงื่อนไขการเข้าศึกษาต่อก็เป็นไปตามแต่ละที่จะกำหนด  ส่วนจะจบหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล    ผมขอยกตัวอย่างการสมัครเข้าเรียนจุฬาฯ เพราะคิดไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักในรอบหลายปีนี้

ารเรียนต่อปริญญาเอก จุฬาฯ

อาจารย์จะต้องไปสมัครสอบวิชาพื้นฐานที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการ
คณะครุศาสตร์  อาคาร 6  ชั้น 5    โดยจะต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น 3 ชุดวิชาคือ
1. ภาษาไทย 
2. ภาษาอังกฤษ
3. สถิติ-วิจัย
ทุกชุดต้องไม่ต่ำกว่า  50   และ 3 ชุดรวมกันต้องไม่ต่ำกว่า  60
ค่าสอบชุด 300 บาท      การสอบพื้นฐานจะสอบได้ตลอดปีประมาณปีละ 3-4  ครั้ง
โปรดตรวจสอบวัน-เวลาการสอบได้จากประกาศ    ไม่ต้องรอจบ ป.โท ก็สอบได้
ผลการสอบจะเก็บเอาไว้ได้ 3 ปี    ถ้าภายใน 3 ปียังไม่สามารถสอบเรียนต่อ ป.เอก ได้
ก็จะต้องสอบใหม่
 
ถ้าอาจารย์ผ่านพื้นฐานแล้ว  จึงจะสมัครสอบข้อเขียน  ซึ่งจะเปิดสอบทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง
วิชาเอก  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  จะรับปีละ 6  คน เท่านั้น  รุ่นผมรับได้ 4 คน 
บางรุ่นรับ  1  คน    บางรุ่น 8  คน   แล้วแต่ผู้สมัครว่าผ่านเกณฑ์คัดเลือกหรือไม่
เริ่มรับสมัครประมาณ กันยายน-ตุลาคม ทุกปี    ถ้าจะสมัครสอบควรผ่านพื้นฐาน 3 ชุดก่อน

ข้อเขียนวิชาเอก  ปกติจะออกเพียงแค่  3  ข้อ ๆ   3 ชั่วโมง

มีแนวการออกทุกปีอยู่เพียงแค่  4  แนวเท่านั้นคือ

1. ปัญหาของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาระดับประเทศ   และให้เขียนวิชาการวิจัยหาสาเหตุปัญหา
2. ประเด็นสำคัญทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา  ประยุกต์อย่างมีหลักการ
3. การบริหารองค์การทางเทคโนโลยีการศึกษา หรือการออกแบบระบบการสอนสำหรับโครงการใดโครงการหนึ่ง
4. คำพูดของนักศึกษาระดับโลก (เป็นภาษาอังกฤษ)  ให้แสดงความคิดเห็นอย่างมีหลักการและเหตุผลต่อคำพูดนั้น
(เป็นภาษาไทย) 

เมื่อสอบข้อเขียนผ่านแล้ว  จึงจะเข้าสอบสัมภาษณ์   ซึ่งจะใช้อาจารย์บริหารหลักสูตรปริญญาเอก  8  คน  สัมภาษณ์

ข้อสำคัญที่สุด  อาจารย์ต้องมีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาโท  ไม่ต่ำกว่า 3.5    จึงจะมีสิทธิเข้าศึกษาต่อ

เมื่อเข้าไปเรียน  ภาษาอังกฤษจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะจะต้องผ่าน TOFLE  500  หรือ CU-TEP 500
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2006 )

 

ติดต่อ รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

 
081-7037515
+66 8-170-3-7515
 
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฏร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

ขอบคุณที่แวะมาเยือน

Users
2
Articles
90
Web Links
131
Articles View Hits
63450

ขอบคุณทุกการมาเยือน