BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

ปรัชญนันท์ อ่านและแปลว่าอะไร ตระกูลนิลสุขอยู่แถวไหน

ผมชื่อ ปรัชญนันท์ นิลสุข

ชื่ออ่านว่า ปรัด - ยะ - นัน    

นามสกุลอ่านว่า  นิน - สุก

ปรัชญนันท์   ตามคำอธิบายของคุณพ่อผม (อาจารย์ชำนาญ นิลสุข)
ในฐานะอาจารย์ภาษาไทยดีเด่น ครูภูมิปัญญาไทย และอีกหลาย ๆ ตำแหน่ง
บอกว่า

ปรัชญนันท์   : เป็นการสนธิระหว่างคำในภาษาสันสกฤตกับภาษาบาลี

ปรัชญา   เป็นภาษาสันกฤต หมายถึง ความรู้อันประเสริฐ

ปรัชญา อ่านออกเสียงว่า  ปรัด - ยา  (ตามพจนานุกรมเล่มเก่ามาก ตอนคุณพ่อผมตั้งชื่อ)

นันทะ  เป็นภาษาบาลี หมายถึง ความยินดี

ปรัชญา + นันทะ

ลดรูปสระอา ในคำว่า "ปรัชญา"

ลดรูปสระอะ เป็นการันต์  ในคำว่า "นันทะ" 

จึงมีชื่อว่า ปรัชญนันท์ แปลว่า ผู้ยินดีในความรู้ ผู้ยินดีในปัญญา

ถ้าเป็นภาษาบาลีก็คือ  ปัญญานันทะ   

ถ้าผมบวชเป็นพระก็จะมีฉายาว่า ปัญญานันทะภิกขุ  ซึ่งจะเหมือนกับท่านเจ้าคุณปัญญานันทะภิกขุแห่งวัดชลประทาน นั่นเอง

ชื่อของท่านปัญญานันทะภิกขุ

“ปัญญานันทะ” หมายความว่า
ยินดีในเรื่องปัญญา ยินดีในเรื่องความรู้ ในเรื่องการศึกษา เป็นผู้สนใจในการศึกษาเล่าเรียน

ส่วนผมชื่อ  "ปรัชญนันท์"

ดังนั้นใครจะอ่านชื่อผมว่า  ปรัด - ยะ - นัน     ก็ได้

ใครจะอ่านว่า ปรัด - ชะ - ยะ - นัน    ก็ไม่ว่าอะไร

ใครจะอ่านว่า ปรัด - ชะ - นัน  ก็เคยได้ยิน

ใครจะอ่านว่า ปรัด - ชะ - ยา - นัน  ก็เจอบ่อย ๆ

ใครจะอ่านว่า ปรัด - ยา - นัน   ก็ได้ยินมาแล้ว

ส่วนท่านที่ถามว่าไปเปลี่ยนชื่อมาเมื่อไหร่

คงต้องบอกว่า ไม่เคยเปลี่ยนชื่อมาก่อนเลย

เพราะใช้ชื่อนี้   "ตั้งแต่เกิด"  เพราะคุณพ่อตั้งชื่อให้ และก็ถามบ่อย ๆ เมื่อตอนโตว่า ชอบชื่อนี้ไหม และจะเปลี่ยนหรือไม่   ผมก็ตอบคุณพ่อว่า "ชอบชื่อนี้มาก ไม่เปลี่ยนแน่นอน และมันเท่ห์มาก เพราะจะมีคนถามอยู่เสมอ  และที่สำคัญหาคนอ่านชื่อผมถูกต้องได้ยากมากด้วย"

สำหรับนามสกุลนิลสุข

เป็นนามสกุลโบราณตั้งแต่มีการเริ่มตั้งนามสกุลสมัยรัชกาลที่ 6

คนรุ่นปู่อธิบายว่า นามสกุลมาจากชื่อของทวด 2 คือ คือ  ทวดชื่อ "นิล"  กับทวดชื่อ "สุข"

เป็นคนพื้นเพบ้านหนองแก ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

กล่าวกันว่าทวดที่ชื่อ "นิล"  เป็นบุคคลสำคัญมีชื่อเสียงในท้องถิ่นและคงมีลูกหลานมาก
ดังนั้นจึงมีหลายตระกูลในอำเภอบ้านลาดที่เริ่มนามสกุลด้วย  "นิล" เช่นกัน ได้แก่

"นิลงาม"
"นิลน้อย"
"นิลมาก"
"นิลห้อย"
"นิลกลัด"
"นิลนวล"
"นิลผึ้ง"
"นิลม่วง"
"นิลใบ"
ฯลฯ

และอื่น ๆ อีกหลายนิลในอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ถือเป็นญาติพี่น้องสายเดียวกันทั้งสิ้น

เชื้อสายนามสกุล "นิลสุข"

เนื่องจากมีผู้ใช้นามสกุล "นิลสุข" อยู่ในหลายสาย   จึงมีการซักถามกันอยู่เสมอว่าผมอยู่สายไหน !!!

นามสกุล "นิลสุข" ของผม เป็นสาย
ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  
เมื่อเริ่มมีการใช้นามสกุลในสมัยรัชกาลที่ 6  ต้นสายของผมคือ


นายผึ่ง   นิลสุขและนางห่วย นิลสุข
รุ่นที่ 1  ประกอบด้วย
 1.  น.ส.เชื่อม นิลสุข ถึงแก่กรรม
 2.  นายลาภ นิลสุข ถึงแก่กรรม
 3.  นางบุญเย็น เกศเทศ ถึงแก่กรรม
 4.  นายชำนาญ    นิลสุข ถึงแก่กรรม
 5. นางบุญล้อม  สุขสวัสดิ์ ถึงแก่กรรม
 6. นายสุรินทร์   นิลสุข ถึงแก่กรรม
 7. นางเรียง   เปี้ยวน้อย  ถึงแก่กรรม
 8. พ.ต.ท.พร่างเพชร   นิลสุข พำนักอยู่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

คุณพ่อชำนาญ  นิลสุข สมรสกับคุณแม่ประชัญ  รอนราญ   
มีบุตร 2 คน  ชาย 1 คน  และหญิง 1 คน ได้แก่ 
นายปรัชญนันท์  นิลสุข  และนางสาวปัญญนาถ  นิลสุข

นายปรัชญนันท์  นิลสุข  สมรสกับนางช้องมาศ  นิลสุข
มีบุตร 2 คน  ชาย 1 คน  และหญิง 1 คน ได้แก่ 
นายปราชญวศิน  นิลสุข และ ดญ.ปรีชริน  นิลสุข

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010 )