Print 

สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะ..เรียนปรึกษาอาจารย์นิดนึงค๊า

ว่าไงครับ

คำถามที่ถูกถามบ่อย
ถ้าเราทำผลงานเชี่ยวชาญ คศ.4  ควรทำอย่างไร
ควรจะเน้นนวัตกรรมที่เป็น Product หรือว่าจะเน้นวิธีสอนดีคะ

สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะ..เรียนปรึกษาอาจารย์นิดนึงค๊า

ว่าไงครับ

คำถามที่ถูกถามบ่อย
ถ้าเราทำผลงานเชี่ยวชาญ คศ.4  ควรทำอย่างไร
ควรจะเน้นนวัตกรรมที่เป็น Product หรือว่าจะเน้นวิธีสอนดีคะ

คำตอบ (เป็นความคิดเห็นเฉพาะและเป็นข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา  เนื่องจากมีหลากหลายวิธี
แต่การตอบคำถามจะเสนอวิธีการที่หลายท่านในระดับเชี่ยวชาญให้ความเห็นเอาไว้)

ถ้าทำผลงานเชี่ยวชาญ   จะเน้นการพัฒนาผู้เรียน
แต่เป็นการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการสอนใหม่ ๆ
และแสดงผลงานในแบบวิจัยพัฒนาครับ

>> มองไม่ทะลุเลยคะ
ตอนนี้อาจารย์ คศ.3 ใช่ไหมครับ
>> ค่ะ หนูกำลังทำงานวิจัยเชี่ยวชาญ
คำตอบ
การทำผลงาน คศ.4 เชี่ยวชาญ
จะเน้นการพัฒนาผู้เรียน ด้วยวิธีการใหม่  แสดงในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา
นั่นหมายความว่าถ้าอาจารย์สร้าง Product   เป็นสื่อการสอนแบบใหม่
ก็จะต้องนำไปวิจัยและทดลองใช้งานกับนักเรียน    จากนั้นก็พัฒนาให้ดีขึ้นไปอีก
จนสามารถยืนยันได้ว่าอาจารย์เชี่ยวชาญในวิธีการนั้น ๆ และเฉพาะเจาะจงกับสาขาที่สอนนั้น

คำถาม
แต่ทีนี้..ปัญหาอยู่ที่ว่า..การใช้นวัตกรรมต้องคู่กับวิธีสอน..
เวลาเราจะหา ค่าประสิทธิภาพ เราจะหายังงัยค่ะ

คำตอบ
อาจารย์กำลังสับสนระหว่างการพัฒนาสื่อฯ กับวิธีสอน
การหาประสิทธิภาพ เป็นเรื่องของการพัฒนาสื่อฯ  ถ้าสื่ออาจารย์มีประสิทธิภาพ แล้วจบ
เป็นเพียงแค่ขั้นตอนการวิจัย
อาจารย์จำนวนมากส่งแค่ขั้นนี้ แล้วไม่ผ่าน ก็โทษกรรมการว่าสื่อฯ ยอดเยี่ยม แต่ไม่ผ่าน
แท้จริงแล้ว เป้าหมายอยู่ที่เมื่อหาประสิทธิภาพสื่อฯ นั้น เป็นเพียงขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาสื่อ
แต่ยังไม่ได้แสดงวิธีการสอนที่เชี่ยวชาญ จนเด็กบรรลุตามวัตถุประสงค์
นั่นคือความเชี่ยวชาญ

ดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่าง การพัฒนาสื่อการสอน กับวิธีการสอน
ความเชี่ยวชาญทั้งสองอย่างคือ คศ.4 
นิยมใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

คำถาม
แล้วการแสดงวิธีสอนที่เชี่ยวชาญจนเด้กบรรลุวัตถุประสงค์ อยู่ในขั้นตอนใดอะคะ

คำตอบ
อยู่ในขั้นการพัฒนาผู้เรียน   หรือจะเรียกว่าการนำสื่อไปทดลองใช้งาน
ซึ่งวิธีการสอนที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญเป็นวิธีการสอนเฉพาะของอาจารย์ที่สอนมานับสิบปี แล้วค้นพบวิธีการสอนที่ใช้ประสบความสำเร็จ

คำถาม
การนำสื่อไปทดลองใช้ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย

คำตอบ
วิธีการสอนอย่างเดียวก็ได้ หรือหลากหลายก็ได้ แต่ต้องตอบได้ว่าความเชี่ยวชาญของอาจารย์คืออะไร

คำถาม
งง ค่ะ

คำตอบ
ดูตัวอย่างในบทความ :  เทคนิคการสอนแบบบริษัทจำลองสำหรับช่างอุตสาหกรรม
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา 20 (64) : 16-21 ; ตุลาคม – ธันวาคม 2550.
http://www.prachyanun.com/artical/minicompany.pdf

การทำ คศ.4 อาจารย์ต้องแสดงความเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายความว่า อาจารย์สอนวิชาอะไร
ก็วิจัยและพัฒนาการสอนของวิชานั้น   เช่น ผมสอนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์

ผมใช้วิธีการสอนที่เรียกว่า บริษัทจำลอง
เป็นวิธีการสอนที่ผมค้นพบว่า เป็นวิธีการสอนที่ได้ผลดีที่สุดกับผู้เรียน ผมก็สามารถวิจัยสื่อการสอนประกอบ และพัฒนาผู้เรียนด้วยเทคนิคการสอนแบบบริษัทจำลอง และเขียนรายงานการพัฒนาผู้เรียนในที่สุด
จากนั้นก็นำไปขอ ค.ศ.4 ครับ

คำถาม
โอ๊ย..ยากจังคะ
คำตอบ
ก็เชี่ยวชาญนี่ครับ ไม่ใช่ครูใหม่

คำถาม
ยังงัยก็ขอบคุณอาจารย์นะคะ..ที่ให้ความกระจ่าง
เชี่ยวชาญคงหริบหรี่สำหรับหนูค่ะ

คำตอบ
ครูเชี่ยวชาญเป็นเรื่องของกระบวนการและประสบการณ์ที่สะสมของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง

คำถาม
หนูก็เป็นครูมา 18 ปีนะคะ

คำตอบ
ครูเชี่ยวชาญหรือตำแหน่งเชี่ยวชาญใด ๆ ล้วนมาจากประสบการณ์ทำงานและวิธีการที่คิดค้นพัฒนาสู่ความสำเร็จของนักเรียนนักศึกษาครับ
เวลาไม่ใช่สาระสำคัญ ประสบการณ์ในช่วงเวลาเหล่านั้นต่างหากที่สำคัญ

ผมเปลี่ยนรถมาแล้ว 3 คัน ในเวลา 25 ปี วิ่งมาแล้ว 500,000 กิโลเมตร
คนขายไอติมแถวบ้านผมเปลี่ยนรถมา 3 คน ในเวลา 25 ปี แต่ละคันวิ่งไม่ถึง 50,000 กม.
รถเขาอยู่ในสภาพดีและขายต่อได้ราคา รถผมขายทิ้งทุกคันในราคาถูกเพราะใช้งานมาเยอะ
เขาเชี่ยวชาญการขายรถ  แต่ฝีมือการขับรถคุณว่าใครเชี่ยวชาญกว่ากัน


ความเป็นมืออาชีพที่สะสมประสบการณ์มาตลอดคือปัจจัยของความเชี่ยวชาญครับ
ขอให้โชคดี

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 04 สิงหาคม 2010 )