Copyright 2019 - Custom text here
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  • Perth, Western Australia

  • ครอบครัวนิลสุข

คำถามที่ถูกถามบ่อยมาก ๆ

คำถาม เกี่ยวกับม.ในกำกับค่ะ 1. สิทธิ์ในการพิจารณาส่วนใหญ่จะอยู่ที่สภา ม. คือออกกฎเอง พิจารณาเอง เห็นชอบเอง ถ้าการตัดสินใจนั้นมีผลทำให้เกิดความเสียหาย ใครจะเป็นจำเลยที่ 1 ล่ะคะ 2.เขาบอกว่าการเป็น ม. ในกำกับทำเพื่อประโยชน์มากมาย และจงเชื่อมั่นในผู้นำและความเป็นธรรมของสภาฯ แล้วใครจะ(กล้า)ตรวจสอบในเมื่อต่อไปทุกชีวิตก็ต้องเป็นพนักงานปีต่อปี
.......................................................................................
ถามเรื่องที่ต้องตอบยาวมาก  แสดงว่าอาจารย์ได้ข้อมูลน้อยมาก ๆ ๆๆๆๆ 
เพราะผมอยู่ใน มจพ.เป็น ม.ในกำกับ ที่มีความชัดเจนและมีขั้นตอนระเบียบต่าง ๆ ที่ทำให้ทำงานได้คล่องตัว 
........................................................................................
อ่านในรายละเอียด >>> อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

 

ผมอยู่ใน มจพ.เป็น ม.ในกำกับ ที่มีความชัดเจนและมีขั้นตอนระเบียบต่าง ๆ ที่ทำให้ทำงานได้คล่องตัว 
1. ม.ในกำกับ เป็นการบริหารงานโดยอิสระของมหาวิทยาลัย โดยองค์กรสูงสุดอยู่ที่สภามหาวิทยาลัย   ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องใด ๆ กับระบบราชการหรือกระทรวงฯ  ความเสียหายทั้งหลายทั้งปวงสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดคือ จำเลยที่ 1 - 2 ตามลำดับ  อาจารย์อยากฟ้องเรื่องอะไรก็ฟ้องกันอยู่ภายใน
2. ม.ในกำกับ เป็นการสรรหาผู้นำและสภาโดยอาจารย์และบุคลากร มีวาระ 4 ปี และอยู่ได้ไม่เกิน 2 สมัย ไม่มีใครผูกขาด แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดวิธีการได้เอง  บริหารจัดการได้เองเป็นอิสระปราศจากการคลอบงำจากภายนอก  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่ดีก็สามารถปลดหรือเลือกตั้งใหม่ได้  มีปรากฎในหลายมหาวิทยาลัยมาแล้ว
3. อาจารย์ต้องแยกให้ออกระหว่างพนักงานมหาวิทยาลัยที่ต่อสัญญารายปี  เมื่อเริ่มเข้า   แล้วต่อสัญญาถาวรตลอดชีพเมื่อผ่านการประเมิน  ม.ในกำกับต้องการคนคุณภาพ  ระบบการประเมินด้วยคุณธรรมตรวจสอบได้   ไม่มีใครกลั่นแกล้งใครเพราะทุกคนต่างก็เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยกัน 
4. ผู้ที่เป็นข้าราชการอยู่เดิมก็ยังรักษาสิทธิ์การเป็นข้าราชการได้ต่อไป  ไม่มีใครบังคับให้ออกนอกระบบ  เพียงแต่สิทธิ์ต่าง ๆ ของข้าราชการก็ต้องไปเบิกจากกระทรวงหรือหน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย   จะยุ่งยากและมีขั้นตอนตามระบบราชการ   ซึ่งต้องยอมรับในข้อนี้ว่ามหาวิทยาลัยไม่คล่องตัวที่จะดูแลข้าราชการอีกต่อไป
5. ข้อสำคัญที่สุดก็คือ จะไม่มีมหาวิทยาลัยใดอยู่ในระบบราชการอีกต่อไป เพราะการรับบุคลากรเข้ามาในช่วงสิบกว่าปีนี้   เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดแล้ว   ในที่สุดสัดส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยจะมากกว่าข้าราชการ  เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ออกนอกระบบ   มหาวิทยาลัยใดออกนอกระบบช้า มหาวิทยาลัยนั้นจะเสียเปรียบ  มหาวิทยาลัยใดมัวรอ .. ออกนอกระบบตามธรรมชาติคือรอข้าราชการเกษียณหมดจึงออกนอกระบบ  จะพบกันปัญหาการบริหารงานและการก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย   เนื่องจากคนส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดต้องอาศัยการจัดการสมัยใหม่

ผมไม่กลัวการประเมิน  แต่คนประเมินควรจะกลัวผมเพราะคนประเมินก็ควรมีผลงานใกล้เคียงกับผมถ้าจะมาประเมินผม 
ผมไม่เคยคิดว่ามหาวิทยาลัยจะให้อะไรผม  ผมชอบความเป็นอิสระของทั้งตัวผมและมหาวิทยาลัย   ผมทำงานบนพื้นฐานที่ว่ามหาวิทยาลัยไม่มาปิดกั้นความสามารถของผม  ผมพอใจที่จะได้แสดงความสามารถต่าง ๆ อย่างเต็มที่   และผมจะให้อะไรกับมหาวิทยาลัยของผมได้บ้างในฐานะประชาคมของมหาวิทยาลัย   นั้นคือแนวคิดที่แท้จริงของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( พุธ, 15 ธันวาคม 2010 )

 

ขอบคุณที่แวะมาเยือน

Users
2
Articles
87
Web Links
131
Articles View Hits
59066

ขอบคุณทุกการมาเยือน