Copyright 2020 - Custom text here
  • รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  • Perth, Western Australia

  • ครอบครัวนิลสุข

ทำไมลาออกจากราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ?
ทำไมไม่อยู่แม่กลอง ไปอยู่กรุงเทพฯ  ??
ทำไมไม่มีใครยับยั้งไม่ให้ไป ???

 

ทำไมลาออกจากราชการไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ?

ระบบราชการเป็นระบบที่มั่นคง ไม่ทำงาน ไม่มีผลงานเขาก็ไม่เอาออก !!

ระบบพนักงานมหาวิทยาลัยประเมินทุก 3 ปี ไม่พอใจ ไม่มีผลงานก็โดนออก

ความมั่นคงต่ำ  และผมก็รับราชการมานานแล้ว   ออกจากราชการทำไม

ทุกคนจะถามเหมือนกันหมด  แม้แต่คณบดีที่สัมภาษณ์ผม แม้แต่เจ้าหน้าที่และข้าราชการใน สจพ.

1. พนักงานมหาวิทยาลัยสิทธิประโยชน์ไม่เท่ากับข้าราชการงั้นหรือ ???

    - ผมได้เข้าประกันสังคมและมีบำนาญถ้าเป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี

   - ผมได้รับสวัสดิการมหาวิทยาลัย  ภรรยาและบุตร เบิกค่ารักษาพยาบาลได้รวมกันปีละไม่เกิน 10,000 บาท

   - ผมได้รับการประกันสุขภาพจากบริษัทประกันชีวิตที่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครั้งละไม่เกิน 700 บาท

เป็นจำนวน 30 ครั้งต่อปี   โดยเสียเบี้ยประกันเพียง 300 บาทต่อปี  มหาวิทยาลัยจ่ายให้อีก 2,700 บาท

   - ผมได้รับเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการระดับเดียวกัน 20 %  และมีโอกาสทำผลงานวิชาการ ผศ.,รศ., และ ศ.

ได้เหมือนกับข้าราชการ

ฯลฯ

2. เมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการทั้งหมด  พนักงานมหาวิทยาลัยก็จะกลายเป็นคนส่วนใหญ่ของ

ระบบอุดมศึกษา  ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ

3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยทุกแห่ง  จะไม่มีระบบราชการอีกต่อไป

การรับบุคลากรจะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด  ซึ่งจะนำความเจริญมาสู่มหาวิทยาลัยทุกแห่งยิ่ง ๆ ขึ้นไป

และทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าตามลำดับ 

4. ผมเพียงแค่ออกก่อนคนอื่น ๆ ที่ต่อไปก็จะต้องออกจากระบบราชการมาสู่ระบบพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น

5. ผมไม่ใช่คนยึดติดกับตำแหน่ง  ผมไม่ใช่เสือนอนกิน และระบบราชการไม่ท้าทายความสามารถผม

6. ผมไม่กินข้าวเช้า


ทำไมไม่อยู่แม่กลอง มีปัญหาอะไรหรือ ไปอยู่กรุงเทพฯ  ??

ผมทำให้กับแม่กลองมา 18 ปีแล้วครับ ใช้หนี้ให้เขาทั้งหมดและพัฒนาทุกอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง เต็มใจ

ผมทำทุกอย่างให้แม่กลองสมบูรณ์หมดแล้ว  เหมือนต้นไม้ที่รากเต็มกระถาง   ต้องเปลี่ยนกระถางใหม่

ช่วงเวลาที่ผมอยู่แม่กลองเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด  เพื่อนฝูงพี่น้องมากมาย

ไม่มีอะไรที่เสียใจ ไม่มีอะไรที่ทำให้เดือดร้อนหรืออยู่ไม่ได้   

เพียงแต่ถึงเวลาต้องก้าวต่อไปครับ 

เมื่อได้รับการทาบถามมาหลายครั้งก็เลยตัดสินใจลาออกจากราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เพิ่งเริ่มงานอย่างมีความสุขเมื่อ 16 ตุลาคม 2549ทำไมไม่มีใครยับยั้งไม่ให้ไป ???

คำถามที่ผมต้องถามกลับทุกคนบ้างคือ  ไม่มีใครซักคนที่ขอร้องให้ผมอยู่แม่กลองต่อไป
ไม่มีใครซักคนที่ยับยั้งผมไม่ให้ไปจากอาชีวศึกษา

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 04 ธันวาคม 2007 )

 

ขอบคุณที่แวะมาเยือน

Users
2
Articles
90
Web Links
131
Articles View Hits
63454

ขอบคุณทุกการมาเยือน